Lille Voldgade 9 st. 8900 Randers C

Hvem kan behandles

Alle kan gå i en trance tilstand, men vi starter forskellige steder, nogle kan havde trænet i forbindelse med Mindfulness / meditation og andre kan være utrænet og dermed skeptisk hvilket så kræver lidt forståelse og træning for at opnå samme klarhed så de “trænet” – men de flest flyder bare ind i denne naturlige afslappet tilstand mens vi guider personen på et bevidst og ubevidst plan.

Alt hypnose er selvhypnose – det betyder at man allerede som helt lille, fra 6- 7 år kan man gå i en hypnotisk trance tilstand  “ændret bevidsthedstilstand” samt opnå en positiv gavnlig virkning.

Det kræver blot en speciel tilgang til mindre børn i alderen  9-13 år.
Vi har derfor en specialist med en hypnoseterapeutisk uddannelse, samt en længerevarende pædagogisk baggrund, i arbejdet med almindlig børn og unge samt i special området med børn og unge.

Den lægelige term for hypnose er: Monoideisme – “at fokusere på en enkelt ide”

Vi behandler ikke følgende:

  • Personer med psykoser /psykotiske lidelser
  • Mental retardering (svær grad)
  • Personer med diagnosticeret skizofreni
  • Personer under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler/ stoffer.