AnGST

Lider du af angst? – skal du opsøge hjælp!  Angst kan afhjælpes med gode resultater.
Husk Jo før du får hjælp, jo større er chancen er der for at angsten ikke kommer til at styre dit liv.
Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælper dig, så ring eller skriv endelige til os.

Kontakt os her

GENERELT OM ANGST

Omkring 350.000 dansker lider her og nu af angst, Og ca. dobbelt så mange vil få angst på et eller andet tidspunkt i livet. Alligevel forbliver angst ofte en skjult og ubehandlet sygdom. Mange mennesker har den opfattelse at der ikke er noget at gøre ved angsten. Nogle forestiller sig, at angsten er en del af deres psyke, som de ikke kan ændre på. At det er noget som de nå leve med uanset omkostningerne. Nogle føler endda, at de selv er skyld i angsten, og “at de bare skal tage sig sammen”.

FAKTA OM ANGST

Angst er en voldsom følelse af skræk og rædsel. en person med angst vil derfor ofte gøre hvad som helst for at undgå de situationer, hvor angsten kan optræde.

Der findes forskellige typer af angst. Herunder finder du hvilke vi kan afhjælpe og de mest udbredte angst typer.
Agorafobi • Socialfobi • Panikangst • Generaliseret angst • Helbredsangst • PTSD • OCD

 


Generaliseret angst

Vedvarende angst og bekymring.
Det rammer hovedsageligt kvinder og Ca. 3% i Danmark der har lidelsen.
Hvorfor Generaliseret angst
Lider man af generaliseret angst, er man mere eller mindre konstant bekymret, anspændt, angst eller nervøs. Man kan bekymre sig omkring egen eller tætte relationers ulykke!

Symptomer på Generaliseret angst

Hjertebanken • Høj puls • Sveder • Mundtørhed • Uro • Rysten • Åndenød • Kvælningsfornemmelse • Trykken • Smerter i brystet • Kvalme • Maveuro • Svimmelhed • Uvirkelighedsfølelse • Dødsangst • Sygdomsangst • Varme • Kuldefornemmelser • Snurren • Sovende fornemmelser • Smerte • 
Spænding i musklerne • Rastløshed • Anspændthed • Synkebesvær • Koncentrationsbesvær • Irritabel • Søvnbesvær • Sammen farende.


Agorafobi

Angst for at være alene på offentlige steder.
Hvornår optræder Agorafobi
Hvis man lider af agorafobi, er man angst for at befinde sig på steder, hvor der er mange mennesker, f.eks. i supermarkeder eller i busser og tog. Man frygter f.eks. at man falder om og at man kommer til skade, uden at få hjælp.
Hvornår har man typisk Agorafobi:

  • Når man befinder sig på steder med trængsel • Når man er på offentlige steder
  • Når man færdes alene • Når man færdes uden for sine vante omgivelser

Lider du af Agorafobi oplever du et af følgende symptomer:

Hjertebanken • Man sveder • Man er tør i munden • Man ryster på hænderne • Problemer med at trække vejret • Kvælningsfornemmelser • 
Trykken for brystet • Kvalme • Uro i maven • Svimmelhed • Uvirkelighedsfølelse • Angst for at miste selvkontrollen • Angst for at dø • Hedeture eller kuldegysninger • Følelsesløshed eller snurren, f.eks. i fingerspidserne. 


Socialfobi

Angst for at være sammen med andre mennesker.
Angst for at blive negativt vurderet.
Følger af socialfobi
Man er meget generet af angst eller af de bestræbelser, man gør for at undgå angsten – Man mener selv, at angsten er overdrevet eller urimelig – Angsten er begrænset til de situationer, man er bange for eller til tanken om dem – Man har ikke en psykotisk sygdom, en depression eller en sygdom i selve hjernen, f.eks. en hjerneskade.

Symptomer på socialfobi:

Hjertet banker • Sveder • Mundtørhed • Uro i hænderne • Vejrtrækningsproblemer • Kvælningsfornemmelser • Trykken for brystet • Kvalme • Urolig maven • Svimmelhed • Uvirkelighedsfølelse • Bange for at miste selvkontrollen • Frygt for at dø • Hedeture eller kuldegysninger • Følelsesløshed eller snurren i kroppen • ‘Man er også bange for Rødmer / Opkaste / Toiletbesøg.

Om socialfobi

Hvis man lider af socialfobi, eller socialangst som det også kaldes, er man så angst for at være sammen med andre mennesker at man er tilbøjelig til at trække sig fra socialt samvær. Selv om man har stor lyst til at være sammen med andre, føler man sig kejtet, klodset og forkert, og man er bange for hvad andre tænker om en. Det skønnes at mellem 5 – 7 procent af alle mennesker lider af socialangst i mere eller mindre alvorlig grad. Der er lige mange mænd og kvinder, der har socialfobi.


Panikangst

Pludselige uventet angstanfald.
Sårbarhed over for at udvikle panikangst er større når man er stresset!
Hvorfor Panikangst
Panikangst er angst, der opstår pludseligt og voldsomt. Symptomerne er at man oplever åndenød, hjertebanken, bliver svimmel og bange for at dø eller for at blive sindssyg. Anfaldet udvikler sig i løbet af få minutter og varigheden er som regel kort, men det er så voldsomt at man kan være påvirket af det i flere døgn efterfølgende. Det skønnes at ca. 2 % af befolkningen lider af panikangst. Panikangst begynder som regel imellem 20-30års alderen, og der er flere kvinder end mænd, der får lidelsen.

Symptomer på Panikangst:

Hjertebanken • Mundtørhed • Vejrtræknings besvær • Kvælningsfornemmelser • Brystspændinger • Kvalme • Svimmelhed • Uvirkelighedsfølelse miste selvkontrollen • Angst for at dø • Kulde/ varme oplevelse Uro i kroppen eller dele af kroppen • Ingen oplevelse af at noget bestemt har udløst panikangsten.


Helbredsangst

Sygdomsangst eller Hypokondri.
Ubegrundet angst for at lide af en fysisk sygdom.
Om Sygdomsangst
Hypokondri er en angstlidelse, hvor man er overopmærksom på kroppen og kropslige symptomer. 1 ud af 100 lider af sygdomsangst. Der er flere kvinder end mænd, der lider af sygdomsangst – Ca. omkring 25% af dem der lider af panikangst, udvikler også sygdomsangst.

Symptomer på sygdomsangst
Hypokondri er en angstlidelse, hvor man er overopmærksom på kroppen og kropslige symptomer, læser man eller høre om alvorlige syge begynder at lede efter ‘tegn’ i egen krop på, at der er noget galt, det udløser på ny angst, og man opsøger sin læge til nærmer undersøgelse


PTSD Post Traumatisk Belastnings Reaktion

PTSD Vedvarende angstprægede følelser.
Efter voldsom livstruende begivenhed såsom overfald, trafikuheld.
Definition af PTSD / Traume:
Definition af PTSD er at havde været udsat for en hændelse af en så truende eller katastrofal karakter, at den kan forårsage stress hos de fleste mennesker. Hændelsen genopleves gennem påtrængende minder og tilbagevendende mareridt. Et intensivt ubehag opleves, når man udsættes for hændelser, som symboliserer eller minder om den traumatiske hændelse. Man undgår derfor sådanne situationer. Omkring 8 % af mænd og 20 % af kvinder udvikler PTSD.

Symptomer på PTSD:

Delvis hukommelsessvigt • Overfølsomhed • Anspændthed • Søvnproblemer • Irritation • Vredesudbrud • Koncentrationsbesvær.

Symptomerne kan komme direkte efter, eller først optræde måneder sener, dog ikke sener ind 6 mdr.


OCD Tvangstanker Tvangshandlinger

OCD findes i flere sværhedsgrader.
Lige fra milde med lejlighedsvis optræden – til den svært invaliderende tilstand.
Er aktiv i alle vågne timer med tvangstanker samt handlinger.
OCD lidelsen er udbredt hos 2 til 3% af Danmarks befolkningen.
Tvangspræget tanker som kredsen om de samme ubehagelige tanker eller overvejelser, tvangshandlinger kredser om tvangspræget gentagelse af bestemte handlinger.
Blandt OCD-ramte ses der ofte en række samtidige lidelser som spiseforstyrrelser (både anoreksi, bulimi og tvangsspisning), depression, angst (især socialangst, fobier og panikangst) og selvmordstanker og selvmordshandlinger.

OCD / Skam

Mennesker med OCD kan føle skam over lidelsen og ønske at skjule deres symptomer for omgivelserne, hvilket kan medføre social isolation. Derfor er hurtig og korrekt behandling af lidelsen vigtig.