Første session:

Sådan foregår det typisk ved din første terapi session!

Ved din første session, har vi en uddybende samtale hvor du fortæller terapeuten omkring din situation:

Hvor længe den har eksisteret i dit liv.
Hvor og hvor tit den optræder.
Hvilken fysisk og psykiske reaktion du fornemmer.

Dette er med til at baner vej til at giver dig en større indsigt, når vi gennemgår hvordan sindet / hjernen bearbejder interne og eksterne indtryk.

Herefter snakker vi om, hvad hypnose er og hvordan det opleves, samt hvad du kan forvente ved første session.

Det er ikke altid vi kan når hypnose delen ved første session. – Typisk hvis der er meget uddybende eller du eventuel har haft din udfordring i mange år og flere forhold som skal gennemgås. – men samtalen er et vigtig step så vi som terapeut har de bedste forudsætninger for at kan hjælpe dig bedst.

Ved enkelte udfordringer, så som rygestop er udgangspunktet typisk en enkelt session.

Inden vi starter

Inden vi starter hypnose terapien, har du fået en demonstration på, hvordan hypnose “light” opleves, vi snakker herefter om, hvordan du oplevede demonstrationen, så du er helt tryg ved at komme i en dybere og mere afslappet hypnotisk trance efterfølgende.

Herefter starter terapien, hvor du gradvist vil blive guidet i en hypnotisk afslappethed / trance og påvirkningen af dit sind ske gradvist og i et helt roligt tempo, mens terapeuten hjælper og guider dig.

Vi afslutter første session med en evaluering på din oplevelse! og får afklaret eventuelle spørgsmål. herefter aftale terapeuten og dig det vidder forløb, med eventuel bookning af næste ledige tid.

(Imellem den første session  og næste session er der typisk en uge imellem. Taler vi herefter om flere sessioner  vil der typisk være 14 dage til 3 uger imellem hver session, det aftales individuelt med dig og den pågældende terapeut ved enden af sessionen).

Tidsperspektiv – 60 min


Mulighed for ekstra sessions tid

Det kan for nogen være brug for en længere samtale første gang, derfor har du mulighed for at booke en længere sessionstid ved din første behandling, så det bliver mulighed for at vi eventuel kan nå både samtale og terapi delen.

En forlænget konsultation på 120 min. er en muligheden til dig, som har en længere historik bag dig, eller med flere forhold som skal gennemgås.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os, og vi kan hjælpe med at vurdere nødvendigheden af en længere første session.

Hypnose er et samarbejde.

Hypnose er et samarbejde mellem to mennesker. Det virker når du som klient, følger den vejledning/ ”guidning” terapeuten giver dig “Det kaldes induktion” herefter følger suggestioner – altså forslag på dansk – disse forslag vil altid være under din bevidste kontrol, og det betyder at du vil aldrig i en hypnose, acceptere noget forslag som strider imod din egen moral og etik. Derfor er hypnose også helt trygt og sikkert.

Hvor mange gange?

Hypnose bliver ikke uden grund kaldt korttidsterapi. Ofte er det nok med 2-3 sessioner for at få en mærkbar effekt, men det varierer naturligvis fra person til person. Nogle gange sker der en væsentlig forbedring allerede ved første session, mens andre har brug for mere tid, før forandringen sker.

Selvom hypnose er det man kalder korttidsterapi, anbefaler jeg, at man som et minimum tager anden session med. Den er vigtig fordi, da den som regel er mere effektiv end den første session, dette er den flere grunde!

  1. Du har allerede fundet ud af, at hypnose er trygt og meget behageligt og du kan derfor hurtigere glide ind i tilstanden igen.
  2. Der er mere tid til selve hypnosen, da vi allerede har afklaret, hvad der skal arbejdes med.
  3. Hypnose benytter også begrebet “compounding” – hvilket betyder, at hver konsultation forstærker hinanden fortløbende. ”Hypnose oplevelsen er som at træne en muskel, jo mere træning, jo stærkere bliver den.”
  4. Vores hjerne er fantastisk til at udvikle sig, og kan meget hurtig under de rette forudsætninger skabe forandringer. Hypnosen i sig selv er ikke det som skaber forandringen, men det som terapeuten siger i hypnosen, så hypnosen er en metode til at skabe de rette forudsætninger for at hjernen optimeres til de bedste vilkår som hermed baner vejen til udvikling på relativ kort tid.

Ved anden session er det så muligt at indkredse problematikken, udefra hvad der er gået godt, og hvad der evt. mangler før at målet er nået.

Er der noget som du ønsker uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål – eller hvis du ønsker at booke en sessionstid.